• Banana Bowl Sconce Green (524 g)

  • Banana Bowl Sconce Multi (524 m)

  • Banana Bowl Sconce Natural (524 n)

  • Gecko Wall Lamp Green (396 g)

  • Gecko Wall Lamp Multi (396 m)

  • Gecko Wall Lamp Natural (396 n)

  • Gecko Wall Lamp Orange (396 o)

  • Gecko Wall Lamp Purple (396 p)

  • Gecko Wall Lamp Red (396 r)

  • Gecko Wall Lamp Sea Blue (396 sb)

  • Gecko Wall Lamp Yellow (396 y)